Kontakt
Cennik
Wypożyczanie sprzętu
Oferta
O firmie

Oferta firmy

 • Opracowania map do celów projektowych
 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • Opracowanie map numerycznych
 • Geodezyjna obsługa budowy
 • Pomiary realizacyjne
 • Wytyczania i inwentaryzacje powykonawcze:
  • Budynków mieszkalnych, komercyjnych, hal i obiektów przemysłowych,
  • Gazociągów, wodociągów, kanalizacji i sieci centralnego ogrzewania,
  • Lini energetycznych, telekomunikacyjnych i innych mediów,
  • Innych obiektów liniowych, powierzchniowych i kubaturowych.
 • Pomiary elewacji budynków
 • Pomiary objętości mas ziemnych ( hałd, nasypów)
 • Pomiary wysokości obiektów wysmukłych ( masztów, kominów, wież).