Kontakt
Cennik
Wypożyczanie sprzętu
Oferta
O firmie

Oferta firmy

 • Opracowania map do celów projektowych ( tradycyjne i numeryczne)
 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • Opracowanie map numerycznych
 • Geodezyjna obsługa budowy
 • Pomiary realizacyjne
 • Wytyczania i inwentaryzacje powykonawcze:
  • Budynków mieszkalnych, komercyjnych, hal i obiektów przemysłowych,
  • Gazociągów, wodociągów, kanalizacji i sieci centralnego ogrzewania,
  • Lini energetycznych, telekomunikacyjnych i innych mediów,
  • Innych obiektów liniowych, powierzchniowych i kubaturowych.
 • Pomiary elewacji budynków
 • Pomiary objętości mas ziemnych ( hałd, nasypów)
 • Pomiary wysokości obiektów wysmukłych ( masztów, kominów, wież)
 • Prace z zakresu obowiązków mierniczego górniczego (zgodnie z wymogami "Prawa geologicznego i górniczego")
 • Sporządzanie i aktualizacja map oraz dokumentacji mierniczo górniczej
 • Okresowe obmiary geodezyjne wyrobisk górniczych
 • Wykonanie map górniczych: podstawowe, przeglądowe, specjalne i inne
 • Wypożyczanie podstawowego sprzętu geodezyjnego
 • Szkolenia w zakresie obsługi sprzętu geodezyjnego oraz wykonywania prostych pomiarów.