Kontakt
Cennik
Wypożyczanie sprzętu
Oferta
O firmie

MASY ZIEMNE

W wielu zagadnieniach inżynierskich zachodzi potrzeba wyznaczenia objętości mas ziemnych. Dla przykładu można tu wymienić:

  • inwentaryzacja objętości składowanych materiałów sypkich,
  • wyznaczenie przewidywanych kosztów robót ziemnych
  • kontroli ilości zużytego surowca np. dla potrzeb właściwego ukształtowania terenu
  • wyznaczenia objętości zbiornika wodnego
  • określenie wielkości urobku
  • wyznaczenie np. ilości wylanego lub sfrezowanego asfaltu

Każdy z wymienionych przypadków jest inny i wymaga indywidualnego sposobu pomiaru i obliczenia

Powrót