Kontakt
Cennik
Wypożyczanie sprzętu
Oferta
O firmie

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Mapa do celów projektowych powstaje przez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji. Geodeta uprawniony na podstawie pomiarów w terenie oraz dokumentacji, nanosi aktualny stan zagospodarowania, istniejącej sieci uzbrojenia i ukształtowania terenu oraz elementów zieleni wysokiej.

Mapa do celów projektowych potrzebna jest m.in. przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych takich jak np. plan zagospodarowania działki, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.

Ważność mapy do celów projektowych jest ograniczona czasowo.

Powrót